Έκδοση άδειας Κυνηγετικού όπλου.

Νόμος 2168/1993 - Άρθρο 8 παρ.1

  • Αρθρογράφος: Natex Media
  • Αριθμός προβολών: 12444
  • 0 Σχόλια
Έκδοση άδειας Κυνηγετικού όπλου.

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου, μετά των προβλεπομένων κάθε φορά από τις ισχύουσες διατάξεις ενσημοχαρτοσήμων.
2. Τιμολόγιο αγοράς από έμπορο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, από το οποίο να προκύπτει η νόμιμη προέλευση του συγκεκριμένου κυνηγετικού όπλου ή ανταλλακτικής κάννης αυτού, ή υπεύθυνη δήλωση του πωλητή, εφόσον η αγορά πραγματοποιήθηκε από ιδιώτη, με την απαραίτητη υποβολή στην περίπτωση αυτή της άδειας κατοχής ή του δελτίου κατοχής του συγκεκριμένου όπλου. Εφόσον δεν υπάρχει άδεια ή δελτίο κατοχής, ο πωλητής αναφέρει στην ως άνω δήλωσή του την πηγή προέλευσης του συγκεκριμένου όπλου...

Ανακοίνωση του Αρχηγείου της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ για την ολοκλήρωση της διαδικασίας σήμανσης των όπλων.

Αθήνα, 2 Ιανουαρίου 2021

  • Αρθρογράφος: Natex Media
  • Αριθμός προβολών: 14077
  • 0 Σχόλια
Ανακοίνωση του Αρχηγείου της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ για την ολοκλήρωση της διαδικασίας σήμανσης των όπλων.

Ανακοινώνεται ότι, λόγω τροποποίησης του νόμου 2168/1993 «περί όπλων», μετά την έκδοση του νόμου 4678/2020 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού Υπουργικών Αποφάσεων, με τις διατάξεις των οποίων επήλθαν σημαντικές αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο για τα θέματα όπλων και μέχρι να ολοκληρωθεί η επικαιροποίησή τους στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες, επικοινωνώντας με τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες του τόπου διαμονής τους - τα στοιχεία επικοινωνίας είναι...

Το κοντάκι και η σημασία του στην σωστή σκόπευση.

Του Γιώργου Ανδριανόπουλου

  • Αρθρογράφος: Natex Media
  • Αριθμός προβολών: 11309
  • 0 Σχόλια
Το κοντάκι και η σημασία του στην σωστή σκόπευση.

Αυτό που θα προσεγγίσουμε όσο το δυνατόν απλά και περιεκτικά είναι το κοντάκι του λειόκαννου όπλου, είτε κυνηγετικά, είτε σκοπευτικά. Αρχικά θεωρώ σωστό να ξεκαθαρίσουμε ότι μετρικά, το κοντάκι εξειδικεύεται ανάλογα τη χρήση που το πρoορίζουμε. Άλλο το κοντάκι του TRAP, άλλο το κοντάκι του SKEET, άλλο του SPORTING και του κυνηγιού, με τα δύο τελευταία να έχουν μια κάποια ομοιότητα, ομιλούντες πάντα για χρήση από το ίδιο άτομο.

Back To Top