Παράταση θήρας Αγριόχοιρου μέχρι 31 Μαρτίου, με πρόστιμα και απαγόρευση μετακίνησης...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Κ.Σ.Ε. - Επιμέλεια: Νίκος Ρακιτζής

  • Αρθρογράφος: Natex Media
  • Αριθμός προβολών: 857
  • 0 Σχόλια
Παράταση θήρας Αγριόχοιρου μέχρι 31 Μαρτίου, με πρόστιμα και απαγόρευση μετακίνησης...

Η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδας πληροφορήθηκε σήμερα από το Φύλλο της Κυβερνήσεως την παράταση της περιόδου θήρας του αγριόχοιρου σε όλη την επικράτεια έως τις 31 Μαρτίου 2021. Ενημερώνουμε τους κυνηγούς ότι η εν λόγω παράταση δεν προκλήθηκε από εισήγηση της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας και δεν προηγήθηκε για την έκδοσή της καμία διαβούλευση ή έστω ενημέρωση της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας.

Σβήνει η θήρα στην Ελλάδα

Του Δρος Χρήστου Σώκου

  • Αρθρογράφος: Natex Media
  • Αριθμός προβολών: 1264
  • 0 Σχόλια
Σβήνει η θήρα στην Ελλάδα

Η οικονομική κρίση οδήγησε στη ή επέτεινε τη μη έκδοση άδειας από περίπου 50.000 κυνηγούς την 5ετία 2010-2014, όπου από 230.000 οι άδειες μειώθηκαν σε 180.000 περίπου. Φέτος, οι άδειες (σε συλλόγους και δασαρχεία) αναμένεται να πέσουν κάτω από τις 170.000.

Η σταθερή, αλλά και επιταχυνόμενη, κάποιες χρονιές, εγκατάλειψη της δραστηριότητας δείχνει ότι οι αιτίες είναι περισσότερες από μία.

Η σταθερή, συνεχόμενη μείωση οφείλεται σε κοινωνικές αιτίες, οι κυνηγοί γηράσκουν και οι νέοι μειώνονται από τη μείωση των γεννήσεων και τη φυγή στο εξωτερικό, αλλά και αυτοί που γεννιόνται δε γίνονται κυνηγοί, ιδίως στα αστικά κέντρα, όπου έχει εγκλειστεί μεγάλο μέρος του πληθυσμού.

Τροποποίηση «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2020 – 2021»

Επιμέλεια: Νίκος Ρακιτζής

  • Αρθρογράφος: Natex Media
  • Αριθμός προβολών: 825
  • 0 Σχόλια
Τροποποίηση «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2020 – 2021»

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/68735/1777/14-7-2020 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2020 – 2021»

ΚΥΝΗΓΟΤΟΠΟΙ - Προτάσεις & Επιλογές στην βόρεια Ελλάδα.

Κείμενο & φωτογραφίες: Χάρης Αρχοντάκης

ΚΥΝΗΓΟΤΟΠΟΙ - Προτάσεις & Επιλογές στην βόρεια Ελλάδα.

Κανείς ποτέ δεν αμφισβήτησε πως οι συνάδελφοι εκείνοι που έχουν την τύχη να κυνηγήσουν κοντά στον τόπο διαμονής τους, έχουν ταυτόχρονα και το πάνω χέρι. Γνωρίζουν την περιοχή, ξέρουν τα καλά σημεία και κάπου προς τις αρχές του Ιουλίου έχουν κάνει τις επιλογές τους, βασισμένοι μόνο στις δικές τους εκτιμήσεις.

Ιχνηλατώντας Αγριόχοιρους.

Κείμενο & φωτογραφίες: Χάρης Αρχοντάκης

Ιχνηλατώντας Αγριόχοιρους.

Το κυνήγι του αγριογούρουνου αποτελεί μια ξεχωριστή κυνηγετική ειδικότητα και οι γουρουνάδες είναι πλήρως εξειδικευμένοι... Έχει ιδιομορφίες, τεχνικές και στρατηγικές που δεν μπορούν να γίνουν κτήμα κανενός, αν δεν υπάρχει η κλίση για αυτό. Είναι κυνήγι κουραστικό, επικίνδυνο και δύσκολο.

Back To Top