ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ

Του Δημοσθένη Βαρβέρη

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Λαμίας συνεχίζει αδιάκοπα το φιλοθηραματικό του έργο, στα πλαίσιο των δράσεών του για βελτίωση βιοτόπων της περιοχής αρμοδιότητάς του.

Σε προσπάθεια ενίσχυσης των ενδημικών ειδών, πραγματοποιήθηκε απελευθέρωση ορεινής πέρδικας σε περιοχή για την οποία είχε εκπονηθεί σχετική μελέτη.  Αρμόδια επιτροπή, με τη συμμετοχή της δασικής υπηρεσίας, ανέλαβε το συντονισμό της απελευθέρωσης.

Τα άτομα που εμπλούτισαν την περιοχή ήταν γενετικά ταυτοποιημένα από το Τμήμα Βιολογίας, Τομέα Γενετικής Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και υγειονομικά ελεγμένα από το Τμήμα Παθολογίας Πτηνών Θεσσαλονίκης.

Τα αποτελέσματα του εμπλουτισμού θα καταγράφονται από τους θηροφύλακες, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την επίβλεψη και τη φύλαξη της περιοχής, ώστε να παρακολουθείται η εξέλιξη της συγκεκριμένης δράσης.

ΚατηγορίαΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Print
Back To Top